Table

One-sided cutting table no. 2

One-sided cutting table on. 1

Two-sided cutting table

Pe plastic boards for cutting tables

Table with outlet

Table with raised edge and outlet

Table for stuffer

Work table

Description of the category

Brokelmann furniture and gastronomic equipment is made of high-quality AISI 304 stainless steel, which has excellent tolerance of temperatures used in the kitchen environment and resistance to the corrosive effects of acids occurring in food products.

Thanks to a wide selection of various models and sizes, we obtain great arrangement possibilities.

Boilers

Round shape boiling pot

Round shape boiling pot with heat insulation

Round shape boiling pot with stirrer

Boiling pot on. 2

Boiling pot with stirrer

Boiling pot with variable speed control stirrer on. 2

Steam boilig pot

Boiling pot

Description of the category

We can boast many years of experience in the production of industrial cooking boilers.

The first models of boilers left our production line in the 1970s.

Our boilers are characterized by a long service life, high quality of workmanship, high work culture and economy of use.

Hygiene

Disinfection Cabin Full-Sanit Cab, Disinfection Chamber

Washbasin with knee switch

Washbasin with sensor switch

Washbasin with sensor switch and water heater

Washbasin with sensor switch and back wall

Washbasin on leg

Washbasin trough with knee switch

Washbasin trough with sensor switch

Description of the category

Brokelmann’s offer of equipment and articles dedicated to maintaining particular hygiene standards includes, among others,

– easy to install, ergonomic gutters and washbasins of various types (with a knee switch, sensor switch),

– washers for aprons and shoes (also tall)

– and integrated hygiene stations and centers, as well as sterilizers and dispensers.

Cabinet Table

Cabinet table with higned door

Cabinet table with sliding door

Cabinet table with sliding door and chest of drawers

Corner cabinet table

Chest of drawers

Cloakroom set

Cabinet table with shelf

Description of the category

Our offer includes articles intended for use at various stages of the process – both during the preparation, storage, transport and display of food.

Thanks to the high quality of the materials used and their careful processing, our products enable the maintenance of appropriate hygienic standards in the food processing industry.

Wardrobes and Storage Racks

Locker for cleaning products

Multifunctional wardrobe 4 shelves, 1 stick

Multifunctional wardrobe 4 shelves

Clothes’ wardrobe single compartments

Wardrobe for clothes double compartments

Sectional wardrobe

Valuables locker

Wardrobe with bench

Description of the category

We deliver our products in a wide range of options and sizes, which allows for precise adaptation of the equipment to the needs and specificity of the operation of a given plant.

Manufactured by our company meet all sanitary standards and requirements for contact with food.

Transport carts and scales

„H” type smokehouse trolley

Euro container transport trolley

„Z” type smokehouse trolley

Euro container transport trolley with handle

Trolley for transport trolleys

Handle for transport trolley

Aluminium smoking stick

Stainless steel smoking stick

Description of the category

We offer products and products including transport trolleys for poultry meat scales.

Thanks to the use of the highest quality steel with excellent parameters and precise finish, our products are perfect for, among others, meat production plants, large kitchens and in all other places where particularly high hygiene standards must be met.

Sinks

Single or double chamber sink with shelf, grid or cabinet

Single or double chamber sink without drainer

Single or double chamber sink with drainer

Description of the category

Stainless steel has many features that determine its use in industries that require special hygiene standards.

Low porosity of the surfaces made of stainless steel facilitates their cleaning and disinfection and prevents the growth of bacteria.

Check out our offer for sinks.

Polityka Prywatności i Cookies Brokelmann

Nasza Polityka Prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze strony internetowej brokelmann.eu

Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z (RODO) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz o swobodnym przepływie danych osobowych.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności umożliwia korzystanie ze Strony, ale uniemożliwia pozostawienie swoich danych osobowych i świadczenie usługi oraz możliwości zamawiania. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

 

Kto administruje Twoimi danymi?

 

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Brokelmann sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stawna 6, 56-300 Milicz, NIP: 916-10-01-802, REGON: 930489805 zwany dalej Administratorem.

 

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które zbieramy i przetwarzamy:
Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane rejestrowe firmy, historia zamówień, historia płatności.

 

LOGOWANIE FB / GOOGLE

W sytuacji logowania się do Strony za pośrednictwem konta Facebook lub Google, Administrator uzyska dostęp do danych osobowych Użytkownika zawartych w jego profilu publicznym, posiadanym w danym koncie. Zakres dostępnych danych reguluje zewnętrzny portal oraz Twoje ustawienia prywatności.

 

NEWSLETTER

Subskrypcja newslettera wymaga podania w formularzu imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej.

 

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:

Zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną – w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z takich usług.
Udzielenia odpowiedzi na wiadomości wysłane poprzez formularz ze Strony.
Przesyłania informacji i ofert marketingowych, ankiet, zaproszeń oraz prowadzenia korespondencji za pomocą poczty e-mail, wiadomości SMS, wiadomości RCS, powiadomień WEBPUSH, połączeń telefonicznych lub przesyłek pocztą tradycyjną.
Profilowania, które pomaga dostosować komunikaty i oferty wg zainteresowań Użytkownika.
Zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.
Rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
Dokumentacji księgowej.
Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak warunkuje zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik nie podając danych osobowych traci możliwość świadczenia usług przez Administratora oraz traci możliwości zawarcia i wykonania umowy sprzedaży..

Dane osobowe, na podstawie odrębnej zgody, możemy wykorzystać także do innych celów. W takim przypadku cele te są zawsze określone w treści zgody.
Użytkownik dobrowolnie decyduje o otrzymywaniu treści marketingowych. Brak podania danych osobowych w celach marketingowych skutkuje brakiem otrzymywania tych treści.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest:

Wymagalność przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
Prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji i udzieleniu odpowiedzi na przesyłane wiadomości.
W przypadku, w którym Użytkownik wyrazi chęć otrzymywania treści marketingowych dotyczących Administratora – niezbędność przetwarzania danych do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. do realizacji działań marketingowych dotyczących Administratora.
Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego.
Wymagalność przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji,
W przypadku dokonania zakupu Towarów – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze, polegającego na prowadzeniu rachunkowości.

W jakim okresie przechowujemy Twoje dane?

Dane osobowe przechowujemy przez okres korzystania przez Użytkownika z naszych usług. Po zaprzestaniu korzystania z usług, dane osobowe Użytkownika w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, będą przechowywane jeszcze przez okres 2 lat dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z tych usług.
Dane osobowe przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomości przesłane poprzez formularz kontaktowy – będą przechowywane przez okres 2 lat od każdej otrzymanej wiadomości.
Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym rozpatrzenia reklamacji, prowadzenia rachunkowości Administratora – są przechowywane do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych Administratora.

Twoje prawa Użytkownika

Użytkownik ma pełne prawo decydowania, w jakim zakresie jego dane osobowe będą wykorzystywane. Użytkownikowi przysługuje prawo do:

żądania dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych,
prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w tym profilowania i marketingu bezpośredniego,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli na jej podstawie odbywa się przetwarzanie danych osobowych Użytkownika; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem,
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przesyłanie mu treści marketingowych. Wystarczy skorzystać z mechanizmów dostępnych przy treściach marketingowych np. kliknięcie w link wypisujący lub poprzez kontakt z Administratorem.

 

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Administrator zbierając dane osobowe umożliwia bezpośredni dostęp jedynie upoważnionym Pracownikom, Podwykonawcom i Podmiotom świadczących usługi na rzecz Administratora (tj. usługi księgowe, prawne, audytowe, IT i wsparcia technicznego) i jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji usług zleconych przez Administratora.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości lub organom ścigania.

Dostęp do danych osobowych Zamawiających mają także podmioty dokonujące dostawy zamówionych Towarów – w zakresie niezbędnym do wykonania tej dostawy, a także podmioty, przy pomocy których Zamawiający dokonuje płatności za Towary – w zakresie, w jakim Zamawiający poda im te dane oraz zgodnie z wytycznymi Administratora.

Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców posiadających siedziby poza obszarem EOG.

 

Zabezpieczenia

Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych adekwatne do ważności przechowywanych danych osobowych zgodnie z branżowymi standardami i wytycznymi odpowiednich urzędów, a w szczególności z RODO.

 

Pliki Cookies

Strona używa plików cookie, czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub smartfonie. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej Stronę. Administrator uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

Administrator przetwarza pliki cookies w celu:

identyfikacji Użytkownika i logowania
dostosowywania informacji i wyglądu Strony do indywidualnych preferencji
prowadzenia statystyk, które są anonimowe.
zapamiętywania produktów dodanych do koszyka;
zapamiętywania danych wpisywanych w formularzach Zamówień lub Rejestracji;
Przeglądarki internetowe domyślnie przechowują pliki „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Możesz ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies w ustawieniach przeglądarki. W przypadku skorzystania z tej opcji niektóre funkcje mogą być ograniczone lub niedostępne.

Administrator gromadzi adresy IP odwiedzających Stronę, które są przydatne podczas diagnozowania problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych lub weryfikacji lokalizacji użytkownika zarówno prawdziwego jak i botów internetowych.

 

Cookies innych podmiotów

Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich w zakresie statystyk, ulepszania i analizy Strony. Podmioty trzecie wykorzystują pliki cookie i są stosowane przez takie podmioty jak google, facebook, hotjar, youtube. Nasza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania plików cookies przez podmioty trzecie.

 

Kontakt z naszym Inspektorem Danych Osobowych
Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności i ochroną danych osobowych prosimy kierować do

Na e-mail: brokelmann@brokelmann.pl
Telefonicznie: (+48) 71 38 42 584
Listownie na adres: ul. Stawna 6, 56-300 Milicz

Zmiany i aktualizacja naszej Polityki Prywatności
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, o czym uprzednio poinformuje Użytkowników. Zmiany zostaną opublikowane na niniejszej stronie.
Ostatnia i aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia:
24.09.2018 r.

We work with the greatest